ศูนย์ปฎิบัติการการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนรักประชาธิปไตย

ทดลองออกอากาศกระจายเสียง ณ คลื่นความถี่ 92.25 เมกกะเฮิร์ต


ผังรายการประจำวัน จันทร์ - ศุกร์
เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
ผู้ดำเนินรายการ
หมายเหตุ
06.05 - 08.00
 
08.00 - 08.01
 
08.01 - 10.00
 
10.05 - 12.00
12.05 - 13.00
13.05 - 14.00
14.05 - 15.00
15.05 - 18.00
18.00 - 18.01
18.05 - 19.00
19.05 - 19.30
19.35 - 20.00
20.05 - 22.00
 
22.05 - 23.00
23.05 - 24.00


ผังรายการประจำวัน เสาร์
เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
ผู้ดำเนินรายการ
หมายเหตุ
06.05 - 08.00
08.00 - 08.01
08.01 - 09.00
09.05 - 11.00
11.05 - 13.00
13.05 - 14.00
14.05 - 16.00
16.05 - 18.00
18.00 - 18.01
18.05 - 18.30
19.05 - 19.30
19.35 - 20.00
20.05 - 22.00
22.05 - 24.00


ผังรายการประจำวัน อาทิตย์
เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
ผู้ดำเนินรายการ
หมายเหตุ
06.05 - 08.00
08.00 - 08.01
08.01 - 09.00
09.05 - 11.00
11.05 - 13.00
13.05 - 14.00
14.05 - 17.00
17.05 - 18.00
18.00 - 18.01
18.05 - 18.30
19.05 - 19.30
19.35 - 20.00
20.05 - 22.00
22.05 - 24.00